Edel Hippos Pelleterat

horses-1622167

Edel Häst
är ett smakligt havrefritt basfoder i pelletsform som passar alla typer av hästar i lätt till normalt arbete. Edel Häst innehåller
noggrant utvalda råvaror och kompletterar ett stråfoder med normala näringsvärden.

Edel Champ
är ett energirikt foder som passar den högpresterande hästen. Hästar som tränas på en hög nivå som elithästar, trav eller galopphästar ställer höga krav på fodrets sammansättning.  Edel Champ innehåller därför enbart högkvalitativa råvaror och är noggrant balanserad med avseende på fett och protein. Dessutom innehåller Edel Champ en hög andel vitaminer och mineraler för att verkligen tillgodose hästens ökande behov. Edel Champ kan utfodras till alla typer av hästar när grovfodret innehåller låga energivärden.

Edel Champ ÅS
är ett energirikt foder som passar den högpresterande hästen som även har ett ökat proteinbehov. Edel Champ ÅS är framtaget efter våra kunders önskemål för att matcha elithästarnas höga krav på fodrets råvaruinnehåll och sammansättning. Edel Champ Ås innehåller därför enbart högkvalitativa råvaror och är noggrant balanserad med avseende på fett och protein. Dessutom innehåller Edel Champ ÅS en hög andel vitaminer och mineraler för att verkligen tillgodose hästens ökande behov. Edel Champ Ås kan utfodras till alla typer av hästar när grovfodret
innehåller låga energi- och proteinvärden.

Edel Avel
är proteinstarkt foder som är framtaget till dräktiga och digivande ston samt växande unghästar. Edel Avel passar även hästar som har ett ökat behov av protein i foderstaten för att kunna sätta rätt muskulatur. Råvarorna är noga utvalda för att höja smakligheten, proteinets smältbarhet är hög och fodret innehåller mycket lysin som är viktig vid muskeluppbyggnaden.
Edel Avel innehåller även en låg stärkelseandel vilket är gynnsamt för mag- och tarmhälsan. Passar även till hästar som utfodras med ett grovfoder med låga proteinnivåer.

Edel Flex
är ett havrefritt färdigfoder som är framtaget för havrekänsliga hästar eller individer med känsliga magar så som konvalescenter eller hästar med hett temperament och hög stressnivå. Råvarorna är noggrant balanserade och innehållet av linfrökaka samt en hög andel fibrer och en låg stärkelseandel gör att fodret är väldigt skonsamt för magen. För att främja maghälsan ytterligare har vi tillsatt den levande jästen Levucell® SC som hjälper till att stabilisera foderspjälkningen.

Edel PiQ
är speciellt framtaget för lättfödda hästraser  som olika typer av Ponny, Island – och Quarterhästar. Edel PiQ innehåller råvaror som förser dessa individer med högvärdigt protein, hög fiberandel men samtidigt uppfyller kravet på ett lägre energiinnehåll. Ofta ges lägre givor kraftfoder till dessa hästar så var noggrann med ditt grovfoder så att hästarna får i sig sitt dagliga behov av energi och protein.

Edel Häst Topp
är ett koncentrat som kan utfodras med eller utan spannmål. En normalpresterande hästs näringsbehov kan tillgodoses genom att enbart utfodra en liten giva Edel Häst Topp utan tillsatt spannmål under förutsättning att man har ett bra grovfoder. Vi rekommenderar i dessa fall att man har en analys på sitt grovfoder och kontrollerar sin totalfoderstat så att hästen är tillräckligt försörjd vad gäller energi, protein samt mineraler och spårämnen. Hästar i hård träning eller tävling har ett ökat behov av bland annat energi och vi rekommenderar.

Edel Adapt
Edel Adapt  är ett färdigfoder med lågt innehåll av stärkelse och socker som förser hästarna med långsam energi från andra råvarukällor än spannmål.  Förutom linfrökaka innehåller Edel Adapt bland annat betfiber och vetekli som tillför gynnsamma  fibrer för hästens mag- och tarmhälsa.Fibrerna har även en vätskehållande förmåga vilket är positivt bland annat vid exempelvis aktiv träning. Fodret proteinet kommer till stor del från grönmjöl och sojamjöl som båda är smakliga och tillför essentiella aminosyror.
Edel Adapt ska utfodras tillsammans med ett grovfoder med normala näringsvärden.